Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Năng lực máy móc thiết bị

Năng lực máy móc thiết bị

STT

Tên Thiết bị

Số lượng

Khổ máy(mm)

Công suất

(Chiếc)

Min

Max

1

Dây chuyền SX carton sóng

01

570 x 520

1.600 x 9.999

100m/phút

2

Máy in Flexo 02 màu

02

830 x 375

2.400 x 1250

2.500 tờ/h

3

Máy in Flexo 03 màu

01

570 x 330

1.970 x 1.120

3.500 tờ/h

4

Máy in Offset 02 màu

01

300 x 210

520 x 400

5.000 tờ/h

5

Máy in Offset 04 màu

01

500 x 360

650 x 950

10.000 tờ/h

6

Máy in Offset 06 màu

01

510 x 360

720 x 1020

10.000 tờ/h

7

Máy bế phẳng

02

 

1.300 x 900

900 tờ/h

8

Máy bế phẳng

02

 

720 x 520

1.000 tờ/h

9

Máy bế phẳng

02

 

920 x 650

1.000 tờ/h

10

Máy bế tròn

01

 

1.950 x 1.300

2.000 tờ/h

11

Máy bế  tự động

02

 

1.010 x 690

5.000 tờ/h

12

Máy dán carton

01

250 x 180

1.300 x 1.500

 

13

Máy dán Duplex

01

100 x 120

790 x 460

 

14

Máy ghim

05

 

1.200

 

15

Máy bổ chạp

02

640 x 270

2.100 x 1.600

 

16

Máy xén lằn dao bát

02

 

2.150

 

17

Máy xén lằn dao mỏng

04

 

2.000

 

18

Máy ra lô giấy Duplex

01

1.450 x 470

1.450 x 1.500

 

19

Máy cắt giấy Duplex

01

 

1.250 x 1.250

 

20

Máy bồi

01

 

1.350 x 1.100

3.500 tờ/h

21

Máy cán màng

01

 

820

 

22

Máy bó thùng

03

 

1.100

 

23

Máy cưa

02

 

2.400

 

24

Xe nâng giấy

05

 

 

 

25

Xe ô tô vận chuyển hàng hóa

08

 

 

 

1. Dây chuyền sản xuất Carton sóng

 

2.  Máy in Offset 06 màu

3.  Máy in Offset 04 màu

4.  Máy Bồi

 

5.  Máy Dán tự động + Máy Bó

6.  Máy in Flexo

 

 

7.  Máy Bế Tròn

 

 

8.  Máy Bế Phẳng

 

9.  Máy Bế tự động

10.  Máy hằn dao mỏng

 

11.  Máy cán màng

12.  Máy chạp khe

 

13.  Bộ làm khuôn bế phẳng