Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Chứng chỉ (Quy trình chất lượng)

Giấy chứng nhận: ISO 9001 – 2015

Giấy chứng nhận: FSC BV-COC-166778 

Giấy chứng nhận: ISO 9001 – 2008

Giấy chứng nhận ISO tiếng anh

 

Chứng nhận chất lượng sản phẩm giấy; carton