Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên, ngày 19 tháng 06 năm 2021

11/06/2021
0

HVP trân trọng thông báo triệu tập họp HĐCĐ thường niên năm 2021; Giữa tâm dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát, HVP đã khẩn trương thiết lập trương trình đại hội năm 2021; rất quý cổ đông thấu hiểu.

Trân trọng cảm ơn quý cổ đông đã đồng hành cùng HVP