Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Tạm hoãn Đại Hội Cổ Đông ngày 21-05-2021

11/06/2021
0

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điển tháng 5/2021 chưa kiểm soát được tình hình nên Công ty tạm hoãn đại hội sang tháng 6/2021

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông HVP