Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

24/01/2022
0

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:

‼️‼️ CẦN TUYỂN GẤP ‼️‼️   MỘT SỐ VỊ TRÍ DƯỚI ĐÂY:

PHÓ GIÁM ĐỐC: 01 NGƯỜI

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ: 01 NGƯỜI

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT: 01 NGƯỜI
CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY IN: 10 NGƯỜI

CÔNG NHÂN VẬN HÀN MÁY SÓNG : 10 NGƯỜI
CÔNG NHÂN LÁI XE NÂNG, KHO: 
CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY BẾ

Mọi người có nhu cầu tìm việc làm vui lòng ứng tuyển bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi CV về Email: