Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Sản phẩm Ghim hoàn thiện;

Liên hệ
Sản phẩm hộp in công nghệ in Flexo, Ghim kép chắc chán

Thùng carton 5 lớp

Liên hệ
Sản phẩm thùng carton 5 lớp in theo công nghệ in Flexo

Sản phẩm công nghệ in Prosess

Liên hệ
Thùng đựng nông sản

Thùng carton âm dương

Liên hệ
Thùng carton âm dương| Bao bì carton sóng| Bao bì giấy| thùng carton| Thùng giấy|Sóng

Mô tả về bao bì Carton

Liên hệ
Mô tả về bao bì carton 5 lớp

Hình ảnh bao bì Carton 3 lớp ~ 9 lớp

Liên hệ
Hình ảnh bao bì Carton 3 lớp ~ 9 lớp

Sản phẩm sóng 2 lớp

Liên hệ
Hộp carton sóng là loại hộp carton với kết cấu gồm nhiều lớp giấy khác nhau giữa các lớp giấy sen khẽ nhau theo kiểu uốn lượn hình sin

Sản phẩm bao bì Carton sóng

Liên hệ
Sản phẩm bao bì Carton sóng